english massage Izola    info@gibalnaterapija.si

PLESNO GIBALNA AKTIVNOST


Plesno gibalna aktivnost izhaja iz biopsihosocialnega modela. V aktivnosti, ki je vpeta v socialni kontekst, se prepletajo področja psihologije, gibanja in nevrologije, kar vpliva na kakovost življenja starostnikov. Plesno gibanje je modulirano z glasbo, ki vodi in spodbuja izboljšanje gibalnih vzorcev pri starostniku.

  • motorične sposobnosti
  • miselne sposobnosti
  • psihosocialno področje
  • čutne funkcije

Izvajanje plesno gibalne aktivnosti ima svojevrstne psihološke in fizične učinke. Za kakovostno izvedbo in doseganje učinkov je primerno delo v manjši skupini (do 8 udeležencev) in ciklično udejstvovanje, ker se aktivnost osredotoča in je prilagojena posamezniku. 

  • Slednja spodbuja zdrav življenjski slog starostnika z odpravljanjem vsakdanjega stresa, spodbuja čuječnost za opolnomočenje in učinkovitost starostnika v vsakdanu.
  • Apliciramo jo lahko tudi pri osebah z nevrološkimi boleznimi, pri čemer se osredotočimo in krepimo patologijo ter spodbujamo vključevanje bolnikov starostnikov v aktivnosti za zaviranje in/ali lajšanje posledic bolezni.

gibalna aktivnost parkinsonova, demenca, izola

Parkinsonova bolezen: Osrednji cilj plesno gibalne aktivnosti je vplivati tako na področje gibalnih kot negibalnih sposobnosti. S plesnim gibanjem stremimo k izboljšanju ravnotežja, hoji, stabilnosti in drži s sprostitvijo mišic. Krepimo pozitivno počutje in motivacijo proti afektivnim motnjam bolezni, zaviramo spremenjeno čustvovanje, ter spodbujamo kognitivne sposobnosti bolnikov starostnikov. 


(Alzheimerjeva) Demenca: Plesno gibanje je strukturirana aerobna aktivnost, ki zavira kognitivne izpade s kombinacijo vaj za kognicijo in gibalne sposobnosti, ki okrepijo povezave med živčnimi celicami za boljše delovanje bolnika starostnika v vsakdanu.


(Možganska) kap: S plesno vadbo izboljšujemo patologijo po kapi z večanjem kapacitete dihalnega in srčno žilnega sistema. Preventivno znižuje povišan krvni tlak, ki lahko privede do nastanka kapi, spodbuja razraščanje in reorganizacijo živčnih celic v žarišču kapi. Plesno gibanje spodbuja samoizražanje in samozavest preko neverbalne telesne komunikacije v socialnem krogu.

Vodi: Petra Pirc, diplomirana biopsihologinja (UN)


Pričnemo v januarju 2019 v ciklu 3 mesecev.
TOREK: od 15:00 do 16:00
KJE: Center za Gibalno Terapijo, Kumarjeva 7, Izola
Prvi obisk je brezplačen.
Prijave na info@gibalnaterapija.si ali 040 579 630